Świadectwo charakterystyki energetycznej - kluczowe informacje o efektywności energetycznej budynku - Poradnik

Jest on obowiązkowy dla wszystkich nowych budynków oraz tych, które są poddawane remontom lub modernizacjom Świadectwo charakterystyki energetycznej przedstawia informacje na temat zużycia energii przez budynek, jego emisji CO2 oraz potencjału na oszczędności

świadectwo charakterystyki energetycznej

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który informuje o efektywności energetycznej budynku. Jest on obowiązkowy dla wszystkich nowych budynków oraz tych, które są poddawane remontom lub modernizacjom. Świadectwo charakterystyki energetycznej przedstawia informacje na temat zużycia energii przez budynek, jego emisji CO2 oraz potencjału na oszczędności. Jest to ważne narzędzie, które pomaga właścicielom budynków oraz potencjalnym nabywcom ocenić efektywność energetyczną i koszty związane z eksploatacją budynku.

Ważne informacje zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej to między innymi" roczne zużycie energii, emisja CO2, roczne koszty eksploatacji, informacje o źródłach energii wykorzystywanych w budynku oraz propozycje poprawy efektywności energetycznej. Te informacje pozwalają na porównanie budynku z innymi i ocenę, czy dany budynek spełnia obowiązujące standardy energetyczne.

Dlaczego świadectwo charakterystyki energetycznej jest tak ważne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, pomaga w ocenie efektywności energetycznej budynków. Dzięki niemu można porównać zużycie energii różnych budynków i wybrać ten, który jest bardziej energooszczędny. Oszczędność energii ma duże znaczenie z perspektywy ekologicznej oraz finansowej – im mniej zużywamy energii, tym mniejsze są nasze rachunki za prąd czy gaz.

Kolejnym powodem, dla którego świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne, jest fakt, że jest ono wymagane przy sprzedaży lub wynajmie budynku. Potencjalni nabywcy lub najemcy mają prawo wiedzieć, jaki jest poziom efektywności energetycznej budynku, oraz jakie koszty związane z eksploatacją ich czekają. Świadectwo charakterystyki energetycznej daje również możliwość porównania różnych ofert i wybrania tego budynku, który będzie najbardziej oszczędny w eksploatacji.

Jak otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Aby otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej, należy skontaktować się z osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do jego wydania. W Polsce może to być np. certyfikowany audytor energetyczny. Osoba taka przeprowadzi szczegółową analizę budynku, zbierając informacje na temat jego izolacji, systemów grzewczych, wentylacyjnych i oświetleniowych oraz sprawdzając stopień szczelności budynku.

Na podstawie zebranych danych audytor energetyczny dokona obliczeń i wygeneruje świadectwo charakterystyki energetycznej. Dokument ten musi być zarejestrowany przez odpowiednie organy, aby był ważny prawnie. W przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku, świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być dostępne dla potencjalnych nabywców lub najemców.